Affärsidé & Vision

Affärsidé
Destination Östersund skall arbeta för destinationens utveckling och därmed i förlängningen ägarföretagens och medlemmarnas framgång och lönsamhet.

Vision
Östersund skall genom värden som utvecklat upplevelseinnehåll för besökande och hög livskvalitet för boende nå en position som en av de mest attraktiva besöks- och bostadsorterna i Norden.

Strategi
Med den gemensamma strategin ”Allt börjar hemma” är alla överens om att vi med samlad kraft skall driva utvecklingen framåt. Om Östersund är en plats där alla trivs, är det lätt att välkomna andra hit. Värdskap blir bäst när det kommer från hjärtat.