Alla goda krafter för destinationens utveckling
Ett destinationsbolags styrka är att kunna agera med bred förankring i näringslivet för att därmed visa att näringslivet engagerar sig i dessa frågor tillsammans med kommunen. Den operativa verksamheten fortsätter att utvecklas och ägarantalet ökar bland annat via City Östersund där vi nått en ny viktig ägargrupp, handeln. Ägare och partners uppgår i dag till 110 st och vi jobbar vidare med breddning i ägarbasen.

Företag som genom Doab vill vara en del av en viktig näring och medverka i bolagets verksamhet kan välja mellan två vägar:

  • Bli ägare genom att teckna en till fyra aktieposter á 7 500 kr.
  • Bli partner genom att teckna ett partnerskapsavtal – företag med omsättning upp till 10 milj betalar 2500 kr i en årlig partneravgift och företag där omsättningen är högre än 10 milj betalar 5000 kr i en årlig partneravgift.

Gemensamt för både ägare och partners är en omsättningsrelaterad destinationsavgift inom spannet 5 000 – 40 000 kr.

För företag med omsättning över 50 miljoner finns två kategorier ”Primär” och ”Sekundär” som betyder skillnad i destinationsavgiftens storlek.

Om du vill bli delägare är du välkommen att kontakta oss på Destination Östersund. Vi besöker dig gärna så att du kan få en djupare presentation av företagets verksamhet och modellerna för medverkan.

Bli Ägare / Partner
Bli Ägare / Partner

0