City Östersund
Verksamheten drivs under Destination Östersund AB och bedrivs som separat verksamhetsgren. Östersund City har till syfte att utveckla handeln i Östersunds stadskärna, att stärka stadens ställning som upplevelsestad, att verka för att locka fler besökare till stadskärnan samt att öka mångfald och kvalité i det kommersiella och kulturella utbudet i stadskärnan.