Handel
City Östersund arbetar aktivt för en levande stadskärna.

Historiskt har Östersund varit en plats för handel i många hundra år. Gregoriemarknaden i mars har än idag dragningskraft på såväl knallar som kunder. Men med Östersunds etablering som stad kom även annan handel till affärsgatorna i centrum. Idag bär de något av småstadens charm med den stora stadens utbud. Här finner besökaren både de stora kedjorna och det småskaliga, härproducerade i sina bästa former. Storgatan och Prästgatan är två stråk med innehåll och charm som förtjänar ett besök av den shoppingintresserade.

Östersunds nyaste affärsgata, Bangårdsgatan, och Lillänge i Odenskog är köpcentra med annan struktur som främst passar den bilburne på jakt efter ”sällanköpsvaror” och kapitalvaror. Tillgängligt, stora gratis parkeringar och ett omfattande utbud är konceptet här, precis som i många andra svenska städer.

Tillsammans erbjuder Östersund ett omfattande och komplett utbud, precis som det anstår en handelsstad med långa anor.