Östersundsbilden – ett nytt gemensamt verktyg

2018-03-26

Östersundsbilden – nytt gemensamt verktyg för att tex locka hit besökare och en grundplåt i arbetet med ”Årets stadskärna 2019”

Destination Östersund har tillsammans med Östersunds kommun, sedan i höstas arbetat med att utveckla platsvarumärket Östersund. Syftet har varit att identifiera vad som gör vår stad attraktivt för omvärlden.

I september påbörjades arbetet med att utveckla Östersunds varumärke eller Östersundsbilden som den nya plattformen heter. Det har varit en bred process där nära 800 personer har varit involverade och engagerade. Så många som 700 invånare har bidragit genom att ge sin bild av Östersund genom sociala medier och mejl. I processen har vi också tittat på hur omvärlden ser på Östersund, genom bland annat imageundersökningar och besöksundersökningar.

– Det är glädjande att vårt och kommunens arbete med Östersundsbilden har engagerat många. Resultatet är efterlängtat av oss och speglar verkligen vår fantastiska stads bredd och unika värden. Vi har nu ett bra verktyg att använda i vår platskommunikation för att till exempel locka hit fler besökare. Östersundsbilden blir också en grundplåt när vi fortsätter arbetet med att försöka bli Årets stadskärna 2019, säger Martin Sahlberg, ordförande Destination- och Visit Östersund.

Fler ska känna igen sig
Syftet med arbetet har varit att identifiera vad som gör Östersund attraktivt för omvärlden. Varför besökare, inflyttare, student eller investerare ska välja Östersund framför andra platser har varit och är centrala frågor. Ambitionen är att den uppdaterade Östersundsbilden ska vara användbar för olika aktörer och mot olika målgrupper. Det nya varumärket är därför bredare än Vinterstaden, som kunde upplevas snävt. Men det finns inget nytt epitet eller pay-off motsvarande ”Vinterstaden”, utan Östersund står för sig självt. Glädjande för många kommer ”Östersundshjärtat” att ingå i plattformen och göras mer tillgängligt för alla aktörer.

Vad behöver du?
Nästa steg är nu att göra verkstad av Östersundsbilden genom att bland annat skapa en digital plattform med verktygslåda för de som vill vara med och sprida Östersundsbilden. Mejla dina önskemål om vad du behöver för att bättre kunna lyfta Östersund i din marknadsföring till elisabeth.richardsson@visitostersund.se. Det kan tex handla om en kort beskrivande text om Östersund eller speciella bilder riktat till besökare.