Turism
Visit Östersund medverkar till att generera fler nöjda besökare till Östersund och Jämtland. Det gör vi genom gott värdskap, objektiv information samt målmedveten försäljning och marknadsföring av Östersund.

Besök Visit Östersund här

Sommaren är den stora turismsäsongen vilket avspeglas i utbudet i Östersund precis som i övriga landet men här har vi ett närapå lika bra utbud även på vintern. Här är även vintern en årstid med fantastiska möjligheter. Det är därför vi kan kalla oss Vinterstaden.

Östersund och Frösön bryter av en del från det vanliga ”Norrlands inland och fjälltrakter”. Dels genom ett stort öppet odlat landskap runt Storsjön men även destinationens historiska roll som centrum för regionen allt sedan järnåldern. Det betyder historiska platser och spår som ger Östersundsbygden sin prägel.

Närvaron av Sveriges femte största sjö märks också tydligt. Den innehåller många öar och stora möjligheter till upplevelser med en fjällkedjan som en vackert skapad fond i väster.

Visit Östersund är sedan 15 februari 2013 ett aktiebolag där 49% av aktierna ägs av Östersunds Kommun och 51% av Destination Östersund. Bolaget förväntas agera för att turismnäringen inom kommunen och i länet samverkar i lösningar som stärker kommunen som arrangemangs- och besöksort.

Vi bidrar aktivt till turismutvecklingen i regionen.

Styrelse

Ordförande:
Martin Sahlberg, OSD Storsjöteatern

Ledamöter:
Susanne Pripp Andersson, Best Western Hotell Ett
Lars Sillrén, Storsjöyran
Bosse Svensson, Östersunds Kommun
Florian Stamm, Östersunds Kommun

VD för Visit Östersund
Anette Tandberg